Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V Sloveniji je okoli 6000 naselij. Petina Slovenije je neprimerna za poselitev. Območja, ki so primerna za poselitev, so gosto poseljena. Naselja v Sloveniji so majhna. Več naselij s skupnimi interesi prebivalcev se združi v občino.

Najmanjša oblika kmečkega naselja so samotne kmetije, ki jih najdemo v hribovju. Za Slovenijo so značilna še razložena in gručasta naselja po slemenih gričev ter zaselki v višjih hribovitih predelih.
Le polovica Slovencev živi v mestih. Mesta so prostorsko razdeljena na četrti. Tako imamo po navadi stanovanjske, industrijske, poslovne, trgovske in upravne četrti. Običajno imajo mesta stara mestna jedra. Danes mestna jedra izgubljajo tradicionalni namen. Trgovine in storitve se selijo na obrobja mest.
Z urbanizacijo in industrializacijo se je začela preobrazba podeželja in njegovih naselij. Kmetijstvo že desetletja nima več vodilne vloge v gospodarskem razvoju. Podoba in namen podeželja se spreminjata. Spremenjen je videz naselja, spremenjena je namembnost stavb in zemljišč. Največje spremembe so naselja doživela po drugi svetovni vojni zaradi industrializacije. V tem času se je podeželje praznilo, saj so številne tovarne v mesta pritegnile delavce s podeželja. 

V Sloveniji je prebivalstvo gosteje naseljeno ob obali, predalpskih kotlinah in dolinah ter ravninah severovzhodne Slovenije, nerazvita območja pa se praznijo. Marsikatero naselje bi ostalo brez prebivalstva, če se stare kmečke hiše ne bi prenavljale in uporabljale za počitniške hiše.

Preberi spodnji odstavek in vstavi manjkajoče besede.

V spodnja prazna okenca dopiši kraje.

Mesto Nova Gorica je nastala po II. svetovni vojni.

Zaradi bogatih zalog premoga je nastalo Velenje .

V hribovitem svetu so zaradi oblike površja nastala razložena naselja. 

<NAZAJ
>NAPREJ68/241