Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tipi bivališč

Naselja delimo na podeželska in mestna.
Podeželska naselja so vezana na kmetijsko zemljišče. Vključujejo kmečke hiše z gospodarskimi poslopji in dvorišči. Oblika hiše se razlikuje od pokrajine do pokrajine. Pri tipični alpski hiši je spodnji del zgrajen iz kamna, zgornji pa iz lesa. Ima strmo dvokapno streho na čop, pokrito s skodlami. Obvezni element alpske hiše je gank - balkon. Panonska kmečka hiša je zgrajena iz blata in ilovice. Je nizka, enonadstropna, grajena v obliki črke L ali U. Pokrita je s slamo. Primorska hiša je zgrajena iz kamna. Ima majhna in ozka okna, da je poleti hladno, pozimi pa so toplotne izgube manjše. Ima kamnito streho, dimnik in baladur - pokrito teraso pred vhodom. Ob hiši je še štirna, vodnjak za zajeto kapnico.

Alpska hiša Panonska hiša Primorska hiša

Preberi spodnji odstavek in vstavi manjkajoče besede.

Spodnji del alpske hiše je bil zgrajen iz kamna , zgornji del pa iz lesa .

Primorska hiša je bila skoraj v celoti zgrajena iz kamna.

Streha panonske hiše je bila prekrita s slamo .

Najgosteje je poseljena vzhodna Slovenija, saj so tam tudi najboljši naravni pogoji za kmetijstvo.

Kozolec je slovenska značilnost. To je lesena, s strani odprta stavba za sušenje žita in trave. Nikjer drugje na svetu niso razširjeni v tolikšnem obsegu kot prav na našem ozemlju. Kozolce delimo na enojne in dvojne kozolce (toplar).

Kozolec Toplar

Mestna (urbana) naselja so naselja, v katerih živi več tisoč prebivalcev. Mesto ima različne gospodarske in kulturne dejavnosti. V njih poteka nekmečka dejavnost: šolstvo, uprava, zdravstvo, industrija, sodstvo, trgovina... Nekatera mesta imajo izrazitejšo eno dejavnost. Zaradi različnih dejavnosti so {gravitacijsko območje;Gravitacijsko območje je območje, katerega prebivalci so usmerjeni k nekemu mestu  zaradi različnih storitev, ki jih nudi.} širšega okolja.

Vsako mesto ima svojski tloris z razporeditvijo ulic, parkov, stavb, trgov in dvorišč. Ima gosto pozidavo in večnadstropne hiše, saj je v mestih veliko število prebivalcev, mesto pa je prostorsko omejeno.

<NAZAJ
>NAPREJ63/241