Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Katera od naštetih onesnaževanj so po tvoji presoji najbolj pereča?

V okvirčke vpiši vrstni red najpogostejših negativnih prometnih pokrajinskih vplivov. Postavi jih v vrstni red tako, da pred stavke zapišeš številke: 1 - najbolj negativen, 6 - najmanj. 

  • Onesnaženost zraka in tal, izpušni plini (ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dušikov oksid, žveplov dioksid, ogljikovodiki in trdi delci),
  • izlitja nevarnih snovi (goriva, olja),
  • hrup (hrup motorjev, trenje koles),
  • svetlobno onesnaževanje,
  • izlitja nevarnih snovi (goriva, olja),
  • spreminjanje videza pokrajine (vizualna degradacija okolja)...
7.

Izberi pravilno trditev.

8.

Smiselno dopolni besedilo.

Uporabi besede: cestni, onesnaževanju, videz, izpušnimi plini, onesnaževanje, zdravje.

Vsaka vrsta prometa zahteva tudi izgradnjo posebnih površin in stavb, ki spremenijo {videz} pokrajine. Hkrati pa je velik problem onesnaževanja ozračja z izpušnimi plini , hrupom, svetlobnim onesnaževanjem, z izpusti tekočin in odpadnimi materiali. Posledice so na zdravju ljudi, onesnaževanju tal in vodnih virov, uničevanju rastlinstva in drugo. Za okolje najbolj obremenjujoč je najbolj razširjeni cestni promet.
9.

Pravilno razvrsti trditve za CESTNI promet, tako da jih preneseš v ustrezni okvirček.<NAZAJ
>NAPREJ107/241