Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Promet in njegov vpliv na okolje

Emisije ogljikovega dioksida iz prometaPromet in spremljajoča infrastruktura imata velik vpliv na razmestitev prebivalstva in gospodarskih dejavnosti v pokrajini. Vplivata na razvoj in gradnjo novih naselij ter trgovskih centrov, vplivata na boljšo oskrbo prebivalstva in hitrejši pretok blaga, omogočata hitrejši razvoj gospodarskih dejavnosti, dajeta zaposlitev. Vendar je promet eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Vpliva s posegi v okolje zaradi gradnje prometnega omrežja in onesnažuje z izpusti plinov, tekočin in drugih snovi.

Promet zaseda velike površine. Pogosto je zanj treba žrtvovati najboljša kmetijska zemljišča, ker je tam gradnja, zaradi ravnega reliefa, najcenejša. Vsaka vrsta prometa zahteva izgradnjo posebnih površin (pristaniški pomoli, letališke steze, varovalni pas ob avtocestah in železnicah) in stavb (pristaniška skladišča, hangarji za letala, parkirne hiše, bencinske črpalke, počivališča), ki močno vplivajo na videz pokrajine. Ob tem ostaja velik problem onesnaževanje ozračja z izpušnimi plini in {trdimi delci;Trdi delci nastajajo ob nepopolnem zgorevanju (predvsem v dizelskih motorjih), pri zaviranju (zavorni prah) in trenju koles s podlago (gumeni delci). Zaradi svoje majhnosti zlahka prodrejo v pljuča. Ker v atmosferi delujejo kot kondenzacijska jedra, se nanje vežejo tudi druge strupene snovi, ki z njimi prodrejo v človeško telo.}), hrupom (hrup motorjev in trenja koles), svetlobnim onesnaževanjem, z izpusti tekočin (olja, goriva, odpadne in hladilne vode) in odpadnimi materiali (gume, plastični in kovinski deli). Posledice lahko spremljamo na zdravju ljudi (pljučne bolezni, rak in drugo), onesnaževanju tal, uničevanju rastlinstva (kisli dež), onesnaženju vodnih virov in drugem. Za okolje najbolj obremenjujoč promet je cestni.

Za zmanjšanje negativnih prometnih vplivov potekajo različne dejavnosti. Izboljšuje se čiščenje izpušnih plinov (katalizatorji, filtri trdih delcev), povečuje učinkovitost motorjev (nove tehnologije), v  kasneje uporabljivo električno energijo se spreminja zaviralna energija, pametni avtomobili določajo vožnjo z najmanjšo porabo goriva, izdeluje se bolj kakovostna goriva, vse več je hibridnih in električnih vozil, za motorni promet se zapira središča mest, spodbujajo uporabo javnega prometa, {koles;V Ljubljani so maja 2011 začeli projekt BicikeLJ, ki omogoča izposojo kolesa za eno uro, pri čemer ga lahko prevzamete na eni in vrnete na drugi lokaciji. Strošek letne naročnine je 3€, uporaba kolesa prvih 60 minut pa je brezplačna.} in podobno.

<NAZAJ
>NAPREJ103/241