Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

Izberi trditve, ki opisujejo ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega onesnaževanja v mestih.

11.

Ovrednoti pomen prometne dostopnosti za razvoj kraja, tako da trditve preneseš v ustrezni okvirček.12.

Pravilno ovrednoti naslednje značilnosti železniškega in zračnega prometa.

Železniški promet
{Prednost;Slabost} Nizki prevozni stroški
{Prednost;Slabost} Varnost
{Prednost;Slabost} Onesnaževanje okolja
{Slabost;Prednost} Primerno za prevoz manjših količin blaga
{Slabost;Prednost} Časovno neprilagodljiv
{Prednost;Slabost} Poceni vzdrževanje prog
{Slabost;Prednost} Omejeno dostopen zaradi manj razvejanega omrežja

Zračni promet
{Slabost;Prednost} Prevozni stroški
{Slabost;Prednost} Cena gradnje letališč
{Prednost;Slabost} Potnik ne more prenašati nevarnih snovi
{Slabost;Prednost} Odvisnost od prometne mreže
{Prednost;Slabost} Visoka hitrost
{Slabost;Prednost} Onesnaževanje s hrupom
13.

Naštej tri negativne posledice vse gostejšega cestnega prometa.

  • Odgovor 1: {zastoji;nesreče;onesnaževanje}
  • Odgovor 2: {nesreče;onesnaževanje;zastoji}
  • Odgovor 3: {onesnaževanje;zastoji;nesreče}
<NAZAJ
>NAPREJ108/241