Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poleg cestnega in železniškega prometa sta za Slovenijo pomembna tudi pomorski in letalski promet. Prvi s koprskim pristaniščem, drugi z ljubljanskim mednarodnim letališčem, kjer domuje tudi slovenski letalski prevoznik Adria Airways. Mednarodni letališči sta tudi Maribor in Portorož.

Po drugi svetovni vojni, ko je Trst pripadel Italiji, je Slovenija zgradila pristanišče v Kopru in ga s cestami in železnico povezala z zaledjem. Pristanišče ni pomembna samo za Slovenijo, temveč tudi za Srednjo Evropo, ker ji je prek Kopra Azija najbližja. Luka Koper je največje zabojniško pristanišče na Jadranu in po številu pretovorjenih avtomobilov tretje v Evropi.

Najkrajša pomorska pot med Azijo in Srednjo Evropo gre skozi Koper.

Razmisli, katere so glavne konkurenčne prednosti Kopra v primerjavi s pristanišči v Severnem morju.

Za nadaljnji {razvoj Luke Koper;Pretovor se v Luki Koper stalno povečuje. Leta 1999 ga je bilo približno 8 milijonov ton, leta 2013 pa  18 milijonov ton. Od tega je približno 60 % tovora iz Luke Koper prepeljanega po železnici. Zmogljivost enotirne prog Koper - Divača je 9 milijonov ton.} je izjemno pomembna posodobitev železnice Divača - Koper. Z njo bi tudi razbremenili cestno omrežje.

Največje in najpomembnejše je Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Po vključitvi Slovenije v EU se je promet na letališču povečeval do leta 2008. Potem se je v štirih letih zmanjšal z 1,7 milijona na približno 1,2 milijona. Vendar letališče ostaja eno izmed najbolj prometnih vozlišč v tem delu Evrope. Poleg njega sta še dve mednarodni letališči: Portorož in Maribor. Prvo je namenjeno  portoroškemu turizmu, na njem pa lahko pristajajo manjša letala. Drugo služi slovenskim turističnim agencijam kot izhodišče za  polete na grške otoke. Potnikov za redne polete je namreč v Mariboru in okolici premalo.

<NAZAJ
>NAPREJ102/241