Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Srednjeveške glasbene "uspešnice" in njihov vpliv na današnjo glasbo

V vsej glasbeni zgodovini so si skladatelji izposojali glasbene ideje, melodije in napeve. Zgledovali so se po svojih sodobnikih ali pa segali po glasbi preteklosti. Tako je tudi danes, v času, ko so avtorske pravice lahko donosen posel. Med najpogosteje citiranimi srednjeveškimi napevi je zagotovo Dies Irae, slovensko "Dan jeze", gregorijanski koralni napev iz 13. stoletja. Poslušaj zvočni posnetek in poskušaj s pomočjo notnega zapisa zapeti eno kitico v latinskem oziroma v slovenskem jeziku. Na spletu poišči celoten slovenski prevod!

Strašen dan bo dan plačila
zemlja v prah se bo zdrobila,
priča David in Sibila.

Kolik strah bo vstal v naravi,
ko Sodnik v mogočni slavi
na odgovor vse postavi!

Tromba silno bo zapela,
do vseh mrtvih zadonela,
jim pred sodni stol velela.

Posnemaj ustvarjalsko prakso in zapoj poljubno popularno pesem, katere besedilo poznaš. Nato zapoj še enkrat isto melodijo, vendar z drugačnim besedilom. {Kateremu srednjeveškemu skladateljskemu postopku je tak postopek podoben?;Tropiranju}

Glasbo poznejših obdobij, ki je prevzela nekatere srednjeveške elemente, imenujemo neosrednjeveška oziroma novosrednjeveška glasba. Vsako umetniško stilno obdobje ima v poznejših obdobjih simpatizerje ali posnemovalce, in tako so se srednjeveški glasbeni vplivi porajali v vseh nadaljnjih obdobjih, od renesanse do danes.

V umetnostni glasbi romantike sta se nanjo v nekaterih delih naslonila Edward Grieg in Felix Mendellsohn, pozneje Carl Orff, minimalist Steve Reich in vrsta filmskih skladateljev. V sodobni popularni kulturi se vpliv srednjeveške glasbe pogosto kaže skozi estetske prvine in uporabo starih glasbil in v kombinaciji z elektronskimi glasbili. Novosrednjeveške skupine, ki izvajajo popularno zabavno glasbo, delujejo predvsem na območju Evrope, največ v Nemčiji in Skandinaviji. Umeščamo jih v zvrsti srednjeveškega rocka, srednjeveške metalne glasbe, ljudskega rocka, tehno in tako imenovane crossover glasbe.

Povleci glasbene elemente, ki jih slišiš na posnetku, v dve kategoriji!

sodobna glasba

srednjeveška glasba

vokalni part
instrumentalni part
melodija
spremljava
ritem
<NAZAJ
>NAPREJ93/248