Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poveži imena srednjeveških glasbil z ustreznimi slikami.
1
2
3
4

 

tromba marina 3 , citola 2 , dude 4 , lutnja 1 .

2.

Postavi se v vlogo skladatelja, ki mora spodnje mašno besedilo v latinskem jeziku uglasbiti. Skomponiraj ali v majhnem tonskem obsegu pevsko improviziraj dve skladbi, vsaka naj traja eno minuto. Zavedaj se poudarjenih in nepoudarjenih zlogov besedila, ki lahko označujejo tudi glasbeni ritem. Katero besedilo je ustreznejše za melizmatično petje?

 

3.

Kaj vidimo na sliki in v kakšni povezavi je to s srednjeveško glasbo?

4.

Poslušaj zvočne primere in opredeli način izvajanja.

antifonalno  petje
melizmatično petje
silabično petje
bordunsko petje
organum
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ95/248