Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Oglej si tapiserijo z gradu Sevnica. Kaj prikazuje slika?

Na razvoj baročne glasbe na Slovenskem je vplivala tudi bogata glasbena dejavnost na plemiških zasebnih domovanjih. Znano je, da je radovljiški graščak in ljubljanski vicedom grof Franc Anton Sigfrid Thurn imel svojo zasebno glasbeno kapelo. Prav tako je živahno glasbeno življenje potekalo med letoma 1754 in 1772 v dvorcu Dornava, ki je bil last grofa Jožefa Bernarda Attemsa in njegove soproge

 

V literaturi ali na spletu poišči odgovore na naslednja vprašanja.

  • Kakšno glasbo so izvajali na slovenskih gradovih v baroku?
  • Kdo so bili glasbeniki, ki so ustvarjali in poustvarjali na teh gradovih?
  • Ali so bili pripadniki plemstva deležni tudi glasbene izobrazbe?

4.

V Sloveniji se na različnih krajih že nekaj let uspešno odvijajo festivali, na katerih se izvaja baročna glasba. Eden izmed njih je na primer Festival Seviqc Brežice, ki poteka že 30 let in je eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.

Ensemble Marquise (Festival Brežice)

Drugi festival, ki poleg baročne izvaja tudi glasbo iz obdobja pred nastankom notacije, je v Radovljici (Festival Radovljica). Tretji festival je v Mariboru, Festival Maribor, ki se je razvil iz večerov baročne glasbe na Mariborskem mestnem gradu.

V literaturi, knjižnici ali na spletu poišči podatke o teh festivalih in v razredu predstavi naslednje podatke.

  • Iz katerih držav so glasbeniki, ki nastopajo na teh festivalih?
  • Katera glasbila igrajo gostujoči glasbeniki (sodobna ali baročna)?
  • Katere skladbe se običajno izvajajo na teh festivalih?
  • Kakšen pomen imajo ti festivali za ohranjanje baročne glasbe?

<NAZAJ
>NAPREJ123/248