Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Poslušaj skladbo Balletti avtorja J. K. Dolarja.


Slišal si kratke odlomke več stavkov iz te skladbe. Odgovori na naslednja vprašanja in odgovore zapiši v ustrezna okenca.

Koliko stavkov ima skladba Balletti? 4

Glede na značaj, ki ga imajo ti stavki, ali bi lahko ugotovil obliko skladbe? suita

Kako si sledijo stavki v skladbi? (Da boš lažje rešil nalogo, še enkrat preberi besedilo o instrumentalni glasbi v poglavju Barok v glasbi.) Stavki so:

 1 {intrada;alemanda;sarabanda;gigue}
 2 {alemanda;intrada;sarabanda;gigue}  3 {sarabanda;intrada;alemanda;gigue}  4 {gigue;intrada;alemanda;sarabanda}

Na kratko opiši stavke (taktovski način, tempo, značaj …)

   taktovski način
 tempo  značaj
 1   {štiridobni;tridobni;dvodobni}   {zmeren;počasen;živahen}   {uvodni;plesni;zaključni}
 2   {štiridobni;tridobni;dvodobni}   {zmeren;počasen;živahen}   {plesni;uvodni;zaključni}
 3   {tridobni;štiridobni;dvodobni}   {počasen;zmeren;živahen}   {plesni;uvodni;zaključni}
 4   {tridobni;štiridobni;dvodobni}   {živahen;zmeren;počasen}   {plesni;uvodni;zaključni}

Katera glasbila izvajajo skladbo?

  Godala in basso continuo
2.

V poglavju Barok v glasbi si spoznal znane baročne izdelovalce glasbil (Amati, Stradivari ...). Ali morda poznaš baročne izdelovalce glasbil na Slovenskem? Za lažje reševanje naloge si oglej spodnji sliki. V oklepaju je napisan izdelovalec glasbila. Poišči podatke o teh izdelovalcih v literaturi ali na spletu.

 

Razmisli in odgovori na naslednje vprašanje: zakaj je bilo na Slovenskem največ izdelovalcev orgel?

Svoje ugotovitve predstavi v razredu v obliki e-predstavitve.

 

Rosalnice Tri fare (J. G. Eisl)                     Samostan Stična (J. F. Janeček)

<NAZAJ
>NAPREJ122/248