Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GLASBENE OBLIKE – SONATA

Glasbeno ustvarjalnost slovenskega klasicizma zaznamujejo dela doma delujočih slovenskih skladateljev (Jakob Frančišek Zupan, Janez Krstnik Novak, Gregor Rihar), izseljenih slovenskih skladateljev (Franc Pollini, Matej Babnik, Jurij Mihevec), svojevrsten glasbeni pečat pa so zapustili tudi skladatelji, ki so k nam prišli od drugod (Gašpar Mašek, Josef Benedikt Dusik, Josef Beneš, Anton Höller, Leopold F. Schwerdt).

Franc (Francesco) {Pollini;Pollini naj bi se, sicer neformalno, glasbe učil tudi pri W. A. Mozartu. Bil je vsestransko glasbeno dejaven. Uveljavljal se kot skladatelj, pianist in klavirski glasbeni pedagog, pri izvedbi dveh takrat na novo nastalih odlomkov Mozartove opere Idomeneo pa je sodeloval kot solo tenorist in violinist. Omenjena operna odlomka mu je Mozart tudi posvetil.} se je v zgodovino zapisal kot eden prvih ustvarjalcev klavirskih sonat na Slovenskem. Prisluhni 2. stavku Sonate za klavir v c-molu, op. 26, št. 3 (v spletni brskalnik vpiši: F. Pollini Sonata in c minor op. 26 no. 3).

Kateri izmed glasbenih parametrov iz začetka skladbe se v nadaljevanju najopazneje spremeni? {tempo;dinamika;izvajalska_zasedba}

V klasicizmu je deloval tudi skladatelj Matej {Babnik;Skladateljev priimek zasledimo tudi kot Babnigg ali Babnig. Večji del svojega življenja je deloval na Madžarskem.}, ki je bil imenovan za častnega člana iste ustanove kot Haydn in Beethoven. Se še spomniš, kako se je ta ustanova imenovala? {Namig;Je predhodnica ustanove, pod okriljem katere danes delujeta najboljši orkester in profesionalni pevski zbor pri nas.}

Poslušaj odlomek 1. stavka Babnikove Sonate za violino in klavir.

Prvi stavek Babnikove sonate za violino in klavir je napisan v sonatni obliki, ki jo sestavljajo trije deli: ekspozicija , izpeljava in repriza .

Začetek 1. stavka Sonate za violino in klavir primerjaj še s spodnjimi tremi deli, ki so dostopna na spletu (potrudi se in vsakokrat izmed več možnih za poslušanje izberi najboljšo izvedbo). Lahko ugotoviš, kdo in s katero skladbo je vplival na Babnikovo delo?

 

Primerjaj spodnja zapisa (predstavljena je samo glavna melodija) in ugotovi, v kateri tonaliteti sta stavka napisana. {Namig;Če imaš težave pri prepoznavanju tonalitete, si lahko pomagaš s kvintnim krogom, ki se nahaja v poglavju Orientacija v notnem zapisu.}

{F-dur;G-dur;C-dur}
{G-dur;F-dur;C-dur}

Takole pa sta zapisa videti, če ju prestavimo v C-dur. V katerem delu sta si najbolj podobna? Razmisli in svoj odgovor primerjaj z ugotovitvami sošolcev.

 

<NAZAJ
>NAPREJ132/248