Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

povzetek

Obdobje glasbenega klasicizma na Slovenskem v časovnem okviru ne zaostaja za evropskim, čeprav pri nas v tem času ni bilo skladateljev tako velikega formata. Kljub vsemu pa so ustvarjalci, rojeni na našem ozemlju ali pa tisti, ki so k nam prišli od drugod in tukaj delovali (predvsem Avstrijci, Čehi in Italijani), zapustili dela, s katerimi je tlakovan mozaik slovenske glasbene zgodovine.

 

Skladatelji Jan Slavik, František Josef Benedikt Dusik, Josef Beneš in Gašpar Mašek so k nam prišli s Češkega. Uveljavljali so se kot izvajalci in glasbeni pedagogi, svoja avtorska dela pa so prispevali tudi v slovensko zgodovinsko glasbeno zakladnico.

 

V trgovinah z muzikalijami ali na spletnih straneh poišči, katero delo Gašparja Maška so v letu 2007 na nosilcu zvoka (CD) izdali člani orkestra Camerata Labacensis. Avtorja in naslov dela zapiši v zvezek.

 

Naslov Maškovega dela obenem predstavlja tudi instrumentalno izvajalsko zasedbo, ki je:

Katera glasbila izvajajo omenjeno glasbo?

Sestavi ključ, ki bo odprl ključavnico klasicistične glasbene skrinjice. Premisli in z izbiro gumba označi pravilne trditve. Ob vsaki izmed njih se bo pokazal del ključa ali ključavnice.

Klasicistični skladatelji so pisali predvsem fuge in preludije.
Filharmonična družba je zelo vplivala na kulturno življenje.
1. stavek simfonije je navadno v sonatni obliki.
Jakob Frančišek Zupan je avtor opere Figaro.
Glavna tema v rondoju se mora pojaviti najmanj petkrat.
Godalni kvartet je izvajalska zasedba ali glasbena oblika.
Babnik se je v 1. stavku sonate zgledoval po Haydnu.
Pollini sodi med ustvarjalce klavirskih sonat na Slovenskem.
Belin je prva opera, napisana v slovenskem jeziku.
Simfonija v Es-duru je delo F. L. Schwerdta.
Godalni kvartet sestavljajo: dve violini, klavir, violončelo.
Mihevec je ustvaril uverturo Vilinsko dete.
<NAZAJ
>NAPREJ135/248