Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

simfonija

Skladatelji na naših tleh so pisali tudi večja instrumentalna dela, kakršna je simfonija. Poslušaj odlomke 1. stavka {Simfonije v Es-duru;Schwerdtova Simfonija je v celoti dostopna na zgoščenki (klasicizem), izdani ob antologiji Musica noster amor, ki jo je uredil Ivan Klemenčič.}, ki jo je napisal skladatelj Leopold Ferdinand {Schwerdt;Skladatelj Leopold Ferdinand Schwerdt se je v naše kraje priselil iz tujine, vendar je večji del življenja deloval in ustvarjal na Slovenskem, kjer se je njegova pot tudi končala. Tako ga obravnavamo kot slovenskega glasbenika avstrijskega rodu, ki je s svojimi več kot 150 deli pomembno doprinesel k slovenski glasbeni ustvarjalnosti tega obdobja.}. Prepoznaš uvodno, moško in žensko temo v tem stavku?
{glavna_tema;stranska_tema;uvod} {uvod;glavna_tema;stranska_tema} {stranska_tema;glavna_tema;uvod}

Označi trditve, ki veljajo za Schwerdtovo simfonijo in obenem tudi za veliko simfonij dunajskih klasikov.

Stavek je v sonatni obliki, brez uvoda. Stavek je v obliki scherza.
Druga tema je moška tema. V tej obliki sta dve temi.
V tej obliki so tri teme. Oblika je enotematska.
Stavek je v sonatni obliki, ima počasen uvod. Druga tema je ženska tema liričnega značaja.
Stavek izvaja godalni kvartet. Stavek izvaja simfonični orkester.
Stavek izvaja klavirski duo.
Izberi barvo: pravilno, nepravilno

Pomagaj si s spletnimi ali knjižnimi viri in ugotovi, katero orkestralno delo je skladatelj L. Schwerdt posvetil avstrijskemu cesarju Francu I.

Ali se še spomniš, koliko stavkov so večinoma obsegale simfonije klasicističnih ustvarjalcev?

{štiri;dva;tri}

Prisluhni še odlomku enega izmed stavkov že prej omenjene Schwerdtove simfonije.

Ugotovi, kateri izmed stavkov bi to lahko bil. {tretji;prvi;drugi;četrti}

Obrazloži, zakaj si se tako odločil.

V klasicizmu je bilo v Ljubljani veliko predstavnikov meščanskega (ali plemiškega) stanu, ki so bili tudi glasbeno zelo izobraženi. Mednje sodi dramatik, pesnik in zgodovinar Anton Tomaž Linhart, ki je malo tudi komponiral. Med njegova bolj znana literarna dela sodi veseloigra z naslovom {Ta veseli dan ali Matiček se ženi;Linhartovemu Matičku naj bi cenzura zaradi prikaza takrat aktualnih fevdalnih razmer (na primer preprost človek s svojim razumom premaga moralno pokvarjenost plemstva) več kot 50 let preprečevala krstno odrsko izvedbo.}.

Pomagaj si s spletnimi viri in ugotovi, kateri skladatelj je uglasbil Beaumarchaisevo satiro Veseli dan ali Figarova svatba, na podlagi katere je Linhart napisal svoje delo.

<NAZAJ
>NAPREJ133/248