Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Antimonov pentaklorid razpade pri temperaturi 448 °C na  klor in antimonov triklorid:

SbCl5(g) $\rightleftharpoons$ SbCl3(g) + Cl2(g)

Ugotovili so, da reakcijska zmes v posodi s prostornino 4,0 L v ravnotežju vsebuje 3,84 g SbCl5, 9,14 g SbCl3 in 2,84 g Cl2. Koliko znaša konstanta ravnotežja Kc pri 448 °C (Ar(Sb) = 122,0; Ar(Cl) = 35,5).

9.

V posodo s prostornino 2,0 L uvedemo 0,100 mol dušika in 0,040 mol kisika. Ko se vzpostavi ravnotežje, je v posodi 0,020 mol dušikovega(I) oksida. Kolikšna je ravnotežna koncentracija dušika, če je potekla naslednja ravnotežna kemijska reakcija:

2N2(g) + O2(g) $\rightleftharpoons$ 2N2O(g)

10.

Pred začetkom reakcije je v 5-litrski posodi 2,0 mol H2 in 2,0 mol I2. Kakšna je ravnotežna koncentracija I2 v posodi, če je konstanta ravnotežja pri 448 °C 50.

Reakcija: H2(g) + I2(g) $\rightleftharpoons $ 2HI(g)

11.

Fosgen, COCl2, je strupen plin, ki razpade v ogljikov oksid in klor:

COCl2(g) $\rightleftharpoons$ CO(g) + Cl2(g)

Pri 900 °C znaša konstanta ravnotežja 0,083. Kolikšne so ravnotežne koncentracije COCl2, Cl2 in CO, če smo v posodo s prostornino 2,0 L dali 0,4 mol COCl2.

<NAZAJ
>NAPREJ32/245