Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Varnost pri delu

Preden začnete delati, si oglejte oznake na kemikalijah, ki opozarjajo na nevarnost (tabela desno). Nevarnosti se izognete tako, da delate s plastičnimi rokavicami in da ves čas nosite zaščitna očala. Tudi izvedba poskusov je izpeljana tako, da je nevarnost minimizirana, saj izvajate poskuse v kapljicah. Po vsaki seriji poskusov izperite preostanke v zato posebej pripravljene posode za odpadke.

V novem GHS-sistemu (Globally Harmonized System, Globalno usklajen sistem) so spremenjene nekatere definicije in klasifikacije nevarnosti in zato se uvajajo novi stavki o nevarnosti (H-stavki, Hazard) in previdnostni (P-stavki, Precautions). Vendar v času, ko je nastajal ta učbenik, kemikalije še niso označene z novimi stavki, tudi v bazah podatkov o nevarnih snoveh še niso dostopni H- oz. P-stavki za posamezne kemikalije. Zato so v rabi še vedno R- in S-stavki, bolj kot ti pa so pomembni opisi nevarnosti in zaščite.

Spojina
R/S-stavki
Kobaltov klorid

R: 49 22 42/43 S: 22 53 45 Strupen pri zaužitju. Pri vdihavanju prahu lahko povzroči občutljivost. Uporabi rokavice, zaščitna očala in haljo.

Bakrov klorid

R: 22 37/38 41 S: 26 36/37/39 Dražljiv pri stiku s kožo. Okolju nevaren. Uporabi rokavice, zaščitna očala in haljo.

Cinkov klorid

R: 34 50/53 S: 7/8 28 45 60 61 Koroziven, zelo toksičen za vodne organizme. Pri stiku s kožo, takoj speri mesto z veliko vode.

Manganov klorid Dražeč.
Nikljev klorid

R: 45 25 23 S: 53 45 Toksičen pri zaužitju. Lahko povzroča rakasta obolenja pri dolgotrajnejšem stiku. Ob zaužitju takoj poišči zdravniško pomoč. Pri delu so potrebna zaščitna očala, rokavice in halja.

Amonijak

R: 34 50 S: 26 36 37 39 45 61 Koroziven. Pri koncentracijah nad 30 % povzroča opekline. Zelo toksičen za vodne organizme. Ob stiku s kožo ali očmi, takoj speri mesto z veliko količino vode.

<NAZAJ
>NAPREJ182/245