Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinacijske spojine kobalta

Poskusi z ioni Co2+

Vzemite plastenko z 0,5 M raztopino ionov Co2+ in plastenke z raztopinami amonijaka različnih koncentracij. Zapomnite si barvo raztopine kobaltovih ionov.

V tri jamice blistra dodajte po eno kapljico raztopine kobaltovih ionov.

V prvo jamico dodajte 3 kapljice 1 M raztopine amonijaka, v drugo 3 kapljice 4 M raztopine amonijaka in v tretjo jamico 3 kapljice 25-% raztopine amonijaka. Večkrat pomešajte reagente v jamicah z zobotrebcem in opazujte spremembe. Spremembe opazujte od 3 do 5 minut.


Opišite spremembe

Katere spremembe ste opazili pri dodajanju amonijaka različnih koncentracij vodni raztopini kobaltovih(II) ionov?

Preverite pravilnost opažanj

Kaj nastane v prvi jamici blistra po dodatku treh kapljic 1 M raztopine amonijaka?

Katere spremembe ste opazili v drugi jamici blistra takoj po dodatku 4 M raztopine amonijaka?

Kako koncentracija amonijaka vpliva na hitrost izginjanja zelene oborine in nastajanja rjave raztopine?

<NAZAJ
>NAPREJ183/245