Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Uredi kemijske enačbe za pridobivanje dušikove(V) kisline (HNO3) iz amoniaka. Vpišite tudi število 1.


4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

2 NO(g) + 1 O2(g) → 2 NO2(g)

3 NO2(g) + 1 H2O(l) → 2 HNO3(aq) + 1 NO(g)

2.

Molekula dušikove(V) kisline pri reakciji z vodo tvori ione. Dopolnite spodnjo enačbo reakcije ionizacije kisline v vodi.

HNO3 + H2O → H3O + + NO3

3.
Dopolnite sestavek. Spojine, ki vsebujejo visok masni delež dušika (ime elementa), so potencialni eksplozivi. Takšen primer je tudi NH4NO3.
4.

Katere trditve veljajo za fosforjevo kislino, H3PO4?

5.

Katerega izmed naštetih piktogramov za označevanje nevarnih lastnosti snovi bi izbrali za fosforjevo kislino?
 

        a         b         c         d

Piktogram: b
<NAZAJ
>NAPREJ234/245