Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LIKOVNE PRVINE ALI ELEMENTI

Razlaga zapletenih stvari, kot so na primer vesolje, stvarnost, življenje, je že v daljni preteklosti silila tako imenovane filozofe (danes bi jim rekli znanstveniki), da so določili osnovne gradnike ali pojme, s katerimi so poskušali razkriti skrivnostni ustroj teh konceptov. Imenovali so jih prvine ali elementi.

Pri oblikovni (formalni) razlagi likovnih del uporabljamo sedem (7) osnovnih prvin:
Točka je praprvina, saj iz nje lahko izdelamo črte, tonske rastre (svetlo-temno), ploskve, oblike in prostor. V likovni umetnosti je točka relativen pojem, saj lahko obsega izredno majhne ali velike dimenzije – od očesa na obrazu do zvezde na nebu ... Najdemo jo v presekih, robovih, stičiščih črt, oblik, prostorov. Z njo določamo tudi kompozicijo likovnega dela.{RAZMISLI; Točka je izhodišče za vsako likovno delo. Razloži, zakaj?}

Črta ali linija označuje pot risala v kompoziciji. Z medialno linijo zajemamo (orisujemo) oblike, z aktivno pa ji dovolimo, da ostane svobodna in nesklenjena. Čeprav ni narisana, pasivno linijo vseeno »vidimo« – določa rob barvnih ali rastrskih ploskev in pomeni jasno mejo med eno in drugo površino.

{RAZLOŽI; Zakaj vidimo pasivne črte, čeprav niso narisane?}

Z linijami lahko izdelamo ogrodje oblik, teksturo oziroma prikažemo površinske lastnosti materialov ter prostor (zamejimo talno površino, nakažemo prostorske silnice, s črtkastim rastrom ali šrafuro izdelamo sence).

Likovna prvina svetlo-temno določa osvetlitev objektov na sliki in v resničnosti. Prikazuje učinke neposredno usmerjene, razpršene in odbite svetlobe na nasebno in odsebno (vrženo) senco. Definira izrazite (durovske) in manj izrazite (molovske) tonske prehode ter njihovo prehajanje ali modelacijo.{Barva;Oglej si povezavo Slikarstvo BT.} je v osnovi mešanica pigmenta in veziva. Z očmi pa jo zaznavamo kot optični učinek odboja ali preloma svetlobe od različnih materialov.

<NAZAJ
>NAPREJ20/237