Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Katere orisne likovne prvine sestavljajo spodnje primere orisanih prvin?

(Orisane prvine v levem stolpcu poveži z orisnimi v desnem stolpcu.)

PLOSKEV
linija, barva, svetlo-temno
PROSTOR
točka, linija, barva, sv.-temno
OBLIKA
točka, linija, svetlo-temno
Število napačnih: 0
2.

Z izbranimi pojmi načel likovnega reda, dopolni spodnje povedi:

Razmerje Ravnovesje Ritem Kontrast Harmonija Dominacija Enotnost

ali proporc je odnos med deli telesa, volumni objekta, merami slikovnega polja, formata … je odraz urejenosti in uravnoteženosti elementov v kompoziciji. je ponazoritev časa, gibanja, ponavljajočega se vzorca v kompoziciji. je odnos med nasprotji skrajnostmi v likovnih elementih in spremenljivkah (svetlo-temno, veliko-majhno, blizu-daleč ...). označuje sožitje nasprotij in podobnosti. je stanje prevlade določenih likovnih elementov, spremenljivk, delov kompozicije nad preostalimi. je načelo povezovanja vseh delov kompozicije v likovno - oblikovno celoto.

3.

Določi obliko, ki je predstavljena na sliki. (Obliko izberi v seznamu pojmov.)


{ODPRTA;GEOMETRIJSKA;SESTAVLJENA;DOMIŠLJIJSKA;SIMETRIČNA}

{SESTAVLJENA;GEOMETRIJSKA;ODPRTA;DOMIŠLJIJSKA;SIMETRIČNA}

{DOMIŠLJIJSKA;SIMETRIČNA;ODPRTA;SESTAVLJENA;GEOMETRIJSKA}

{GEOMETRIJSKA;ODPRTA;SESTAVLJENA;DOMIŠLJIJSKA;SIMETRIČNA}

{SIMETRIČNA;DOMIŠLJIJSKA;SESTAVLJENA;ODPRTA;GEOMETRIJSKA}

4.

Z izbranimi pojmi, ki izražajo nasprotja v naravnih oblikah, dopolni spodnji povedi:

lupinaste polne nežive geometrizirane asimetrične statične aritmične razpršene

Naravne oblike so: skeletne/ , /votle, žive/ , organske/ , odvisne od vrste materiala. Simetrične/ , prilagojene okolju in namenu, /dinamične, ritmične/ , /strnjene ...

<NAZAJ
>NAPREJ27/237