Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LIKOVNA KOMPOZICIJA IN NAČELA LIKOVNEGA REDA

Vsak likovni izdelek je skupek, sestavljen iz več enot in delov (figur, ozadja, likovnih elementov, objektov ...), ki so razporejeni v končno celoto – kompozicijo. Na njeno obliko vplivajo tako izbira formata, likovna tehnika kot vsebina motiva.

Vrste kompozicij


Prosta
Navpična
Pasovno vezanaHorizontalna
Diagonalna
TrikotniškaRadialna
Razpršena
Mimobežna

Poznamo sedem (7) organizacijskih načel likovnega reda:

Razmerje ali proporc je odnos med deli telesa, volumni objekta, merami slikovnega polja, formata ... V preteklosti so ljudje obsedeno iskali idealna razmerja za prikaz človeškega telesa ali izdelavo poslopij, orodij, prevoznih sredstev in tako dalje.

{RAZMISLI; Na čem temelji razmerje? Si že slišal za kanon proporcij, zlati rez in modul?}

Prikaz kanona proporcev, zlatega reza in modula

Ravnovesje je odraz urejenosti in uravnoteženosti elementov v kompoziciji. Vizualno ravnovesje določa, ali likovno kompozicijo dojemamo kot mirujočo (statično) ali kot spremenljivo (dinamično).

{RAZMISLI; Kateri izmed spodnjih primerov prikazuje statično in kateri dinamično ravnovesje? Razloži, zakaj zadnja kompozicija ni v ravnovesju?}<NAZAJ
>NAPREJ24/237