Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Likovne prvine (LP) ali elementi so osnovni gradniki likovnega jezika. Delimo jih na orisne (točko, linijo, svetlo-temno, barvo) in orisane (ploskev, oblika, prostor).

{RAZMISLI; Kako si razlagaš delitev na orisne in orisane likovne prvine?}

Likovne spremenljivke (LS) ali variabile določajo razpored likovnih prvin v kompoziciji, obenem pa vplivajo na pojavnost in lastnost oblik, ki so prikazane. Teksture prikazujejo površinske značilnosti materialov ter posege avtorja ali vremena na njihovo površino. Število oblik vpliva na njihovo likovno težo in gostoto. Značilnosti kompozicije določajo še velikost, položaj in predvsem smer.

{POIŠČI; V spodnjem primeru poišči prevladujoče likovne prvine in spremenljivke.}


Darja Štefančič, leto 2010, Oasis

Na podlagi načel likovnega reda določamo razmerja, ravnovesje, ritem, dominacijo, kontrast in harmonijo med LP in LS. Vsebinsko-oblikovno enotnost pa dosežemo z ustreznim izborom materiala, sloga in ideje.
Kompozicija v likovnih delih temelji na nevidni shemi, s pomočjo katere razporejamo in beremo podobe. Prevladujoča smer in oblika sheme dajeta kompoziciji ime: vertikalna, horizontalna, diagonalna, trikotniška, radialna, mimobežna ...

{POIŠČI; Poišči prevladujoča načela likovnega reda, na podlagi katerih je bilo izdelano spodnje likovno delo.}


Jože Slak Đoka, leto 2002, Brez naslova

Likovni elementi in spremenljivke soustvarjajo likovno kompozicijo. V spodnji slikovni postavitvi so izpostavljene tri glavne ravni.
Likovni elementi
(črta …)
Likovne spremenljivke
(tekstura …)
Stanje odnosov v kompoziciji
(prosta likovna kompozicija …)

<NAZAJ
>NAPREJ26/237