Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Na spodnjih primerih poišči in z barvnim risalom označi prevladujoče likovne prvine (z rumeno), likovne spremenljivke (z rdečo) in kompozicijska načela (z zeleno). Formalno analiziraj  označene dele slike in svoje rezultate javno predstavi sošolcem. (Slikovno podlago zamenjaj s pritiskom na primer 1, primer 2 ali primer 3.) Naloga ima več možnih pravilnih rešitev!

Izberi podlago:

Namigi za 8. nalogo.

9.

Poišči in poimenuj vse uporabljene prostorske ključe v spodnji sliki.

Raffaello Sanzio da Urbino, leto 1511, Atenska šola

10.

Na podlagi slikovnih primerov razloži, kako deluje načelo enotnosti.Sodobna arhitektura
Svami Jogeš, Jogijska univerza v puščavi (Radžastan)

11.

Nariši dva primera pročelja domišljijske stavbe v narisu (v frontalnem pogledu). En primer izdelaj s pomočjo (poljubnega) modula, drugi v razmerju zlatega reza. Kateri izdelek je bilo lažje oblikovati? Kako vpliva določeno razmerje na estetiko in harmoničnost končne oblike? Pojasni.

<NAZAJ
>NAPREJ29/237