Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OSNOVNA GEOMETRIJA

V nadaljevanju so opisani osnovni elementi (gradniki) geometrije. Eden izmed njih je točka (angl. point), z dvema točkama že lahko definiramo črte (angl. line). S tremi točkami ali pa z eno točko in z eno črto lahko določimo ravnine. Če pa ravnino omejimo s poligoni ali krivuljami, dobimo ploskve. Organske ploskve imenujemo opne. S kombinacijo geometrijskih elementov lahko ustvarjamo kompleksna telesa in prostorske strukture.

Osnovna geometrijska telesa in ploskve

Načini modeliranja

Modeliranje s telesninami (solidi) je pogosto prva in najosnovnejša tehnika. Kocka, kvader, valj, stožec, piramida, kolobar, krogla in sferoid so osnovni gradniki takega modeliranja. Elemente lahko zlagamo drugega k drugemu, kot bi zlagali (lego) kocke. Lahko pa jih preoblikujemo tako, da uporabimo Booleanove možnosti, ki omogočajo, da volumne seštevamo, izrezujemo in presekamo, in tako dobimo nove modelne rešitve. Možnosti delujejo, ko med sabo kombiniramo telesnine, katerih plašč ustvarja zaprt prostor.
Seštevanje telesnin (union)
Odštevanje telesnin (diference)
Presek telesnin (intersection)

Modeliranje NURBS Non Uniform Rational Basis Spline« ali modeliranje s parametričnimi zlepki) temelji na delu s krivuljami. V tem načinu najprej oblikujemo krivulje, nato prek njih napnemo opne. Seveda lahko pri izdelavi modela uporabimo tudi osnovna geometrijska telesa in metodi modeliranja prepletemo.
Modeliranje s telesi
(Solidi) 

Modeliranje s krivuljami
in ploskvami (NURBS) 

Modeliranje z delitvijo
ploskev (Sub-division) 

<NAZAJ
>NAPREJ81/237