Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

MATERIALI IN TEKSTURE

Materiali

Virtualnemu modelu lahko določimo vsaj barvo. Bolj prepričljiv upodobitveni vtis pa dosežemo z določanjem izbranega materiala, kot so na primer: les, kamen, kovina in vrsta umetnih ali sestavljenih materialov.

Teksture

Preden opredelimo načine določanja tekstur, je treba omeniti, da na virtualnih modelih lahko prikažemo različne vzorce (tudi likovne), ki so v grafičnem smislu po navadi bolj detajlirani od elementov na teksturi materialov. V računalniški grafiki teksturo definiramo kot lokalni opis lastnosti površine objekta, ki ga upodabljamo.

{RAZMISLI; Kako bi pripravil in namestil (nalepil) kožo na model lastnega avtoportreta?}


Mapirana (nalepljena) tekstura lesa in proceduralna tekstura kovine

BARVA V RAČUNALNIŠKI GRAFIKI

Barva v računalniški grafiki

Splošne osnove iz barvne teorije so obravnavane v enem izmed predhodnih poglavij. Tokrat le za ponovitev.

Poznavanje osnov barvne teorije je pri 3D-modeliranju pomembno zato, ker je barva likovnoteoretični temelj pri upodabljanju. Površina je lahko barvno monolitna (enotna). Vsekakor pa je barva vsebovana v materialu. Ne smemo pa zanemariti tudi barve svetlobe, ki jo postavimo (vpeljemo) v virtualni prostor. Tudi ta ima določeno barvno vrednost, predvsem pa svetilnost, ki bo vpliva na videz upodobitve.

{RAZMISLI; Kakšen bo odsev na nakitu iz zlata, ki bi ga upodobil v naravnem okolju z modrim nebom?}


Barva, material in svetloba v modeliranju

<NAZAJ
>NAPREJ82/237