Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

MODELNI PROSTOR

abscisa ordinata aplikata
Modelni 3D-prostor osmišlja kartezični pravokotni koordinatni model prostora, ki ga orisujejo tri med seboj pravokotne ravnine in posledično osi, ki jih imenujemo: ali »x« os; ali »y« os in ali »z« os.

MODELIRANJE

Modeliramo s točkami, črtami (ravnimi in krivuljami), ploskvami oziroma opnami. S kombinacijo geometrijskih elementov lahko ustvarjamo kompleksna telesa in širše prostorske strukture.Modeliranje v
znanosti – matematika

Modeliranje v arhitekturi in
oblikovanju 

UPODABLJANJE

Svetlobo delimo na naravno in umetno, glede na tip pa tudi na splošno in usmerjeno. Da naše oko zazna svetlobo, se morajo zgoditi določeni optični pojavi, kot so: refleksija in difuzija, lom, transmisija, disperzija, interferenca, sipanje, absorpcija, polarizacija svetlobe ...

3D-ANIMACIJA

3D-animacija je prikaz zaporedja upodobitvenih položajev. Potrebujemo vsaj 25 zaporednih upodobitev na sekundo animacije. Pri tem učinek gibanja lahko dosežemo s premikanjem modelov ali delov modela po sceni ali pa premikamo kamero po določeni poti (na primer krivulji).

Samo Lapajne, leto 2015. Animacija postopka modeliranja z delitvijo ploskev »sub-division« in animacija modela samega. Model in animacija sta izdelana s prosto dostopnim programskim orodjem (Blender).

3D V RESNIČNEM ČASU

Aplikacije 3D-ja v resničnem času delimo na: računalniške igre, simulacije, znanstvene aplikacije, navidezne svetove, povečano resničnost in povečano navideznost, VRML in, ne nazadnje, tudi na sodobno umetniško prakso.

3D-TISKANJE IN 3D-BRANJE

3D-skeniranje in tiskanje sta vse bolj nepogrešljiva v različnih industrijskih in danes tudi umetniških praksah. Tiskamo modele, makete, hrano in oblačila ter celo telesne organe.

<NAZAJ
>NAPREJ86/237