Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povežimo

Števila prenesi v ustrezen krog.

V množici $\rm A$ so števila, manjša od $1\;500$. V množici $\rm B$ so števila, večja od $1\;000$.

Dopolni.

Množica $\rm A$ ima 4 člane. Množica $\rm B$ ima 5   članov.

Števili, ki sta hkrati člana množice $A$ in množice $B$, sta 1200 in 1345

Vstavi manjkajoča števila. Vpisuj jih urejene po velikosti, od najmanjšega do največjega.

Števila, ki so manjša od $1\;500$, so:   682 , 785 , 1200 in 1345 .

Števila, ki so večja od $1\;000$, so:  1200 , 1345 , 1788 , 1931 in   9999

Če s črko $\rm C$ označimo množico vseh sodih števil, ki so prikazana na sliki, potem so člani množice $\rm C$ so števila 682 , 1200 in 1788 .

 

Število, ki je hkrati član množic $\rm A$, $\rm B$ in $\rm C$, je 1200   .

Poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ496/557