Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje in deljenje

Pisno množimo

Izračunajmo $136 \cdot 2 = $

Množiti znamo tudi z večkratniki števila $10$. Množenec pisno pomnožimo le z deseticami množitelja. Dobimo desetice, ki jim pripišemo še $0$, da dobimo končni zmnožek.

Pisno delimo

Izračunajmo $256 : 8$ =

Desetična števila delimo z večkratniki števila 10 tako, da najprej prečrtamo obe ničli. Nato delimo delimo desetice deljenca z deseticami delitelja.

Naloga

Poveži ustrezna para.

Množenec je $435$, množitelj pa $4$. Koliko je zmnožek?
Zmnožek je $1740$.
Množenec je $86$, množitelj pa $20$. Koliko je zmnožek?
Zmnožek je $1720$.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ351/557