Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kako pisno seštevamo in odštevamo?

1. Najprej rezultat ocenimo.

Zaokrožimo števili in izračunamo vsoto: $700 + 500$ = $1200$ ter razliko: $700 - 500$ = $200$.

2. Nato izračunamo vrednost.


Števili pisno seštejemo in odštejemo po stolpcih. Najprej seštejemo/odštejemo enici obeh števil, nato desetici in nato naprej.

Kako pisno množimo in delimo?

Množimo: $ 861 \cdot 2$ =  Delimo: $ 971 : 4$ =

1. Najprej rezultat ocenimo.

Pri množenju zaokrožimo večji faktor izračunamo zmnožek: $900 \cdot 2 = 1\,800$

Pri deljenju prilagodimo deljenec in izračunamo količnik: $800 : 4 = 200$

2. Nato izračunamo vrednost in pri deljenju naredimo še preizkus.

Pri množenju z enomestnim množiteljem zaporedoma množimo posamezne desetiške enote množenca od enic k višjim desetiškim enotam. Pri deljenju pričnemo deliti pri najvišji desetiški vrednosti deljenca. Če dobimo ostanek, ki je različen od 0, potem pravimo, da se deljenje ne izide.

<NAZAJ
>NAPREJ352/557