Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzporedno in pravokotno v pravokotniku ter kvadratu

Stranice geometrijskih likov so daljice, ki povezujejo sosednji oglišči. V kakšnih medsebojnih legah so stranice pravokotnika in kvadrata?

Opazuj sliko na levi. Označi, ali posamezna trditev drži ali ne drži.

Medsebojno lego stranic lahko ugotavljaš s pomočjo geotrikotnika.

V pravokotniku sta stranici $BC$ in $AD$ vzporedni.

Drži. Ne drži.

V kvadratu so vse stranice enako dolge.

Drži. Ne drži.

Stranici $BC$ in $DA$ sta v pravokotniku vzporedni, v kvadratu pa sta pravokotni.

Drži. Ne drži.

Dopolni, v kakšni medsebojni legi sta stranici.

Sosednji stranici v pravokotniku sta pravokotni . Kvadrat je pravokotnik, torej so tudi v kvadratu sosednje stranice pravokotne . Nasprotni stranici v pravokotniku (in kvadratu) sta vzporedni in skladni (enako dolgi).
<NAZAJ
>NAPREJ58/557