Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Premici, ki se sekata, imenujemo sečnici. Imata natanko eno skupno točko, ki jo imenujemo presečišče.

Dve premici sta lahko sečnici ali pa sta vzporedni.

Premici, ki ležita v isti ravnini in nimata nobene skupne točke, sta vzporedni. Taki premici imenujemo vzporednici.

Premici, ki se sekata pravokotno, imenujemo pravokotnici. Pravokotnici sta poseben primer sečnic.

Daljici  sta vzporedni, če sta vzporednici njuni nosilki.

Prav tako sta daljici pravokotni, če sta pravokotni njuni nosilki.


Pravokotnik in kvadrat sta štirikotnika, ki imata sosednji stranici pravokotni, nasprotni stranici pa sta vzporedni. V pravokotniku so vzporedne stranice hkrati tudi skladne (enako dolge). V kvadratu so skladne vse stranice.

<NAZAJ
>NAPREJ59/557