Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Seštevanje s preglednico

Spoznali smo že način, kako si lahko pisno ponazorimo račun in ga tudi izračunamo. Vendar je ta način zelo zamuden, zato bomo spoznali še preprostejši način zapisa računa, to je z razpredelnico. 

Kaj smo naredili z vsoto enic, ki je bila enaka $15$ in večja od $9$?

Pisno seštevanje brez preglednice desetiških enot

Kadar zapišemo račun brez razpredelnice, moramo paziti, da drugi seštevanec zapišemo pod prvega tako, da so enice zapisane pod enicami, desetice pod deseticami, stotice pod stoticami in tisočice pod tisočicami. 

Zgled

Izračunaj, koliko kilometrov so se z vlakom prepeljali Severjevi od Ljubljane do Londona.

Pripravi si zvezek, v katerega si boš zapisal račun.

Ocena rezultata: $3\,000\,$km$\:+\:500\,$km$\:=\:$ 3500 km

Račun: $3\,055\,$km$\:+\:481\,$km$\:=\:$ 3536 km

Odgovor: Severjevi so se od Ljubljane do Londona z vlakom prepeljali 3536 km.

<NAZAJ
>NAPREJ241/557