Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ostalo gospodarstvo

Andi so že na začetku kolonizacije privabili veliko prebivalstva, ker so tam rudniki železa in drugih barvnih kovin. Rudniki v Andih so v rokah tujcev, domačine pa izkoriščajo za ceneno delovno silo.
Ob Karibskem morju so nahajališča nafte in zemeljskega plina. V Venezueli naj bi bilo 20 % vseh svetovnih naftnih rezerv. Država je peta največja izvoznica nafte.

V Amazonskem gozdu so velika nahajališča boksita, iz katerega pridobivajo aluminij. Prav tako so tu največja nahajališča železove rude.

Ena od največjih hidroelektrarn na svetu je HE Itaipu na reki Parana med Brazilijo in Paragvajem. Hidroelektrarna ima 20 turbin in pokriva 90 % potreb po električni energiji v Paragvaju ter 15 % v Braziliji. Zgrajena je iz štirih med seboj povezanih jezov v skupni dolžini 7 km.

Posnetek prikazuje turistični ogled hidroelektrarne. 
Razmisli, ali imamo v Sloveniji hidroelektrarno (HE), ki omogoča turistični ogled.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Na slikah vidimo milijonska mesta : Buenos Aires , QuitoSao PauloBogota in druge.

Vzrok za priseljevanje podeželskega prebivalstva v mesta je iskanje zaslužka v industriji , ki je zrasla v mestih .

<NAZAJ
>NAPREJ139/177