Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Pravilno označi.

Za podolje je značilno:

6.

Kje so visoke dinarske planote?

7.

Izmed naštetih kamnin izberi tisto, ki prevladuje v Dinarskokraških pokrajinah.

8.

Kateri reliefni obliki ustreza naslednji opis?

To so večje kotanje z ravnim dnom, z vseh strani obdane z višjimi vzpetinami. Po površju teče potok ali reka, ki na enem koncu izvira in na drugem ponikne v kraško podzemlje. 

Kraško polje
9.

Pravilno dopolni besedilo.

Kraško površje ali kras je površje, za katerega so značilne posebne površinske in podzemske reliefne oblike. Nastaja na apnencu ali dolomitu s kemičnim preperevanjem, ko se voda ob pronicanju obogati z ogljikovim dioksidom (H2O + CO2) in tvori šibko ogljikovo kislino , ki raztaplja kamnino. Takšno kemično preperevanje imenujemo korozija , proces nastajanja kraškega površja pa  zakrasevanje . Voda raztopljeni apnenec odlaga v obliki kapniških stožcev. Kapnike s stropa nekateri imenujejo visci, strokovno pa so to stalaktiti . Tistim s tal nekateri rečejo stalci, strokovno pa so to stalagmiti . Kapniški steber pa je stalagmat.

Debelina prsti

10.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajočo besedo.

Debelina prsti na kraškem površju je tenka, kar se vidi iz zgornje slike.

Zato se v tej pokrajini ni razvilo poljedelstvo .(kmetijska dejavnost)
<NAZAJ
>NAPREJ193/241