Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kraški pojavi - ponikalnice in presihajoča jezera

Podzemeljsko odtekanje vode je ena izmed glavnih značilnosti kraškega površja. Voda na krasu odteka po navpičnih in vodoravnih razpokah v podzemlje.

Najbolj tipičen primer so reke ponikalnice, ki tečejo po kraškem površju (polja in podolja) in poniknejo v kraško podzemlje v ponoru ali požiralnikih. Druga tipična oblika vodovja na krasu so presihajoča jezera. To so jezera na kraškem površju, ki se občasno napolnijo in izpraznijo, odvisno od vodnih razmer. Eno najbolj znanih presihajočih jezer je Cerkniško jezero. Zaslovelo je pred približno 300 leti, ko ga je prvi opisal Janez Vajkard Valvasor. Občasno je poplavljeno tudi Planinsko polje, presihajoča jezera pa so tudi ob vzhodnem obrobju Pivke (Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovško jezero).

Shema Ljubljanice

Naloga

Vzemi ročni ali spletni zemljevid in na njem poišči in pokaži vse reke in kraška polja, ki so napisani na shemi vodnega toka reke Ljubljanice.

Na zgornjih slikah opazimo, da so na ponorih postavljene rešetke. Čemu so namenjene?

<NAZAJ
>NAPREJ186/241