Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Značilnosti kraškega površja

Kraško površje ali kras je površje, za katerega so značilne posebne površinske in podzemne reliefne oblike, ki nastanejo s kemičnim razpadanjem kamnine. Kraško površje nastaja na apnencu ali dolomitu. To sta kamnini, ki vsebujeta kalcit CaCO3 ali dolomit CaMg(CO3)2. Raztaplja ju voda, v kateri je ogljikov dioksid. Z njuno vezavo nastane ogljikova kislina (H2O + CO2 = H2CO3). Takšno kemično preperevanje imenujemo korozija, proces nastajanja kraškega površja pa zakrasevanje. Intenzivnost raztapljanja kamnine je odvisna od zunanjih dejavnikov, med katerimi so posebej pomembni podnebje (padavine, temperatura...), relief in čistost karbonatne kamnine.

Kamnine v Sloveniji

Usedline ali sedimentne kamnine
Apnenec
Dolomit
Glina in melj
Glinovec in meljevec
Peščenjak in konglomerat
Peščenjak in lapor
Pesek
Sprejeti Lapor
Nekarbonaten prod
Karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit

Magmatske kamnine
Globočnine
Predornine

Metamorfne kamnine
Metamorfne kamnine

<NAZAJ
>NAPREJ185/241