Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kraška polja

Naloga

Na podlagi fotografij kraških polj ugotovi značilnost, ki polja razlikuje od preostalih Dinarskokraških pokrajin.

Planinsko polje
Babno polje
Cerkniško polje v času visokih voda

Iz slik in opisov, ki jih najdeš na spletu, vpiši manjkajoče besede.

Kraško polje ima ravno dno. Obdajajo ga planote in višji svet. Na enem robu je kraški izvir , ki teče pogosto v velikih okljukih (meandrih) čez polje. Ob robu so navadno tudi požiralniki in voda ponika v zemeljsko notranjost. Polje je predvsem v pomladnem in jesenskem času poplavljeno , kar daje pokrajini čarobno jezersko podobo. Zato so razmere za kmetijstvo slabše. Tod so le travniki in pašniki .

Relief dela Dinarskokraških pokrajin

S pomočjo povečevalnega stekla preuči značilnosti površja Dinarskokraških pokrajin in odgovori na vprašanji.

Oglej si Planinsko polje in zapiši, katera reka teče po tem kraškem polju.
Odgovor: Unica .

Severo-vzhodno od Planinskega polja je pokrajina prekrita s številnimi vrtačami .
<NAZAJ
>NAPREJ184/241