Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Visoke planote in hribovja

Naloga

Na podlagi fotografij visokih dinarskih planot sklepaj, ali gre za območje goste poselitve ali redke poselitve.

Nanos Javorniki Snežnik

Izmed naštetih planot izberi tisti, ki sta v Dinarskokraških pokrajinah.

Nizke planote

Bela krajina

Ali veš, od kod ime Bela krajina?

Ali veš, od kod ime Suha krajina?

<NAZAJ
>NAPREJ183/241