Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Brezstrope jame

Padavinska voda, ki pade na kras, največ kamnine raztopi na površju, ki se zato znižuje. Proces raztapljanja in s tem zniževanje kraškega površja imenujemo kraško odnašanje ali denudacija. Zaradi tega se jamam, ki so nekoč nastale globoko pod površjem, površje počasi približuje. Ko se raztopi še kamnina, ki je tvorila jamski strop, nastanejo podolgovati jarki ali pa podolgovate vrtače. Če v njih najdemo še kapnike ali druge jamske usedline, je to trden dokaz, da gre za brezstrope jame. Pred tem so pogosto take jame imeli za suhe doline, ki naj bi jih oblikovale površinske reke.

Brezstrope jame nam pomagajo razumeti proces zniževanja in razvoja kraškega površja. Z merjenjem starosti sige ali poplavnih jamskih ilovic ali ostankov živalskih kosti, ki so jih v podzemlje naplavile reke ponikalnice, lahko določimo tudi starost teh jam. Ker vemo, da se kraško površje danes znižuje s hitrostjo 20 - 50 m na milijon let lahko tudi izračunamo, kdaj bodo sedanje jame ostale brez stropa nad seboj.

Kapnik na površju, dokaz o obstoju jame na tem mestu
Ostanki sige so dokaz o obstoju jame

Povzetek

Glavna značilnost Dinarskokraških pokrajin je apnenčasta in dolomitna kamninska zgradba, ki vpliva na oblikovanje kraškega površja. Zanj je značilno podzemsko odtekanje vode in nastanek kraških pojavov kot so vrtače, uvale, kraške jame, brezna, kraška polja, ki nastanejo s korozijo. Od reliefnih oblik so značilne visoke in nizke planote ter hribovja, med njimi pa so podolja in kraška polja.

Kraško površje in podzemlje


Kraško polje

Cerkniško polje
Med sorazmerno nižji, predvsem pa raven kraški svet, spadajo kraška polja. To so pogosto območja, kamor se stekajo podzemske kraške vode z vseh strani, a z njih podzemsko tudi odtekajo. Zaradi pretakanja kraških rek z višjega na nižje kraško polje, so kraška polja med seboj pogosto povezana z vodoravnimi vodnimi jamami, ki pa niso vselej prehodne za ljudi.Vrtača

Vrtača
Vrtače so najznačilnejše in najbolj pogoste srednje velike kraške oblike na dinarskem krasu. Običajno so lijakaste, skledaste ali kotlasto zaprte kraške globeli, katerih premer je večji kot globina. Vrtača je lahko široka tudi sto in več metrov. Udorne vrtače so nastale zaradi podora jamskega stropa. Zaradi ugodne mikroklime in posebno, če je v dnu več zemlje - netopnih ostankov apnenca in plast humusa, so lahko vrtače primerne za obdelovanje, kar vidimo tudi na sliki. Še posebej primerne so plitvejše skledaste vrtače. Ponekod so ljudje vrtače uporabili za njive ali pa zasadili v njej vinsko trto. Na visokih kraških planotah ali podih so zlasti pogosti kotliči ali posebne vrste visokogorskih vrtač.Kraška jama

Križna jama


Največji pojav pod površjem je kraška jama. Kraška jama je naraven izvotljen prostor pod zemeljskim površjem, ki nastane na kraškem svetu. Kraške jame imajo lahko obliko brezna ali so vodoravne. Vodoravne kraške jame so nastale pod vplivom korozije, izvotlil pa jih je tudi hitri tok podzemne reke. Če je v njej reka, gre za vodno jam (na sliki); če reke ni, je suha jama. Vodoravne jame so lahko v več nadstropjih. Vsi poznamo najznačilnejše kraške podzemne pojave: stalaktite in stalagmite, torej kapnike. Oboji nastajajo z izločanjem sige. Stalaktiti rastejo s stropa proti tlem, stalagmiti pa s tal proti stropu. Včasih se stalaktit in stalagmit združita; nastalemu pojavu pravimo steber ali stalagmat.

Namig. Klikni na vrtačo, jamo ali na kraško polje in se bodo odprle dodatne informacije. Kraško polje poišči (po polju teče reka).

<NAZAJ
>NAPREJ189/241