Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

V katerem primeru lahko s povečanjem tlaka pomaknemo ravnotežje v desno (v smer produktov)?

15.

V ravnotežju so fosforjev triklorid, fosforjev pentaklorid in klor.

Napišite formule snovi v enakem zaporedju, kot so navedene v besedilu.

Formule snovi: PCl3 , PCl5 , Cl2  

Pri povečanju tlaka se je v zmesi povečala koncentracija produktov in zmanjšala koncentracija reaktantov. Napišite enačbo opisane ravnotežne reakcije. V enačbi uporabite znak + in enačaj (=) namesto ravnotežne puščice. Element, ki nastopa v tem ravnotežju, ne sme biti napisan na prvo ali zadnje mesto v enačbi.

PCl3 + Cl2 = PCl5

16.

Dušik in kisik sta v ravnotežju z dušikovim oksidom.

$\rm {N_2(g)} + \rm {O_2(g)} \rightleftharpoons \rm {2NO(g)}$    $\Delta H_r^\circ > 0$

Dopolnite besedilo z besedami "večjo", "manjšo", "reaktantov", "produktov", "ekso", "endo", "segrejemo", "ohladimo", "levo", "desno" (manjkajoči besedi v zadnji povedi nista med danimi možnostmi).

Nastanek dušikovega oksida iz elementov je endo termna reakcija. Razpad dušikovega oksida na elementa je ekso termna reakcija.

Pri 25 °C ima konstanta ravnotežja za predstavljeno reakcijo vrednost Kc = 4,5·10−31.

Če reakcijsko zmes segrejemo na 80 °C, se ravnotežje premakne v desno smer, poveča se koncentracija produktov , zmanjša se koncentracija reaktantov . Konstanta ravnotežja ima večjo vrednost kot pri 25 °C.

Če reakcijsko zmes ohladimo na 10 °C, se ravnotežje premakne v levo smer, poveča se koncentracija reaktantov , zmanjša se koncentracija produktov . Konstanta ravnotežja ima manjšo vrednost kot pri 25 °C. 

Če ravnotežno zmes stisnemo na manjšo prostornino , se pri tem sicer povečata tlak in koncentracija vseh snovi v ravnotežju, a to ne vpliva na velikost konstante ravnotežja.

<NAZAJ
>NAPREJ50/245