Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcija med kislino in bazo

Kisline reagirajo z bazami. Pri tem nastanejo soli in običajno tudi voda. Reakcijo imenujemo nevtralizacija.

Napišimo enačbo preproste nevtralizacije med raztopino natrijevega hidroksida in klorovodikovo kislino (raztopino vodikovega klorida). Pri tej reakciji nastaneta sol natrijev klorid in voda.

NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

Nastalega natrijevega klorida (običajna kuhinjska sol) seveda ne moremo videti, ker je raztopljen v vodi.

Napišimo enačbo te reakcije še v ionski obliki. Natrijev hidroksid je ionska snov in v vodni raztopini zgolj razpade na natrijeve ione, Na+, in hidroksidne ione, OH. Klorovodikova kislina pa vsebuje kloridne ione, Cl, in oksonijeve ione, H3O+ (poenostavljeno si lahko predstavljamo, da se vodikovi ioni, H+, združijo z molekulami vode v oksonijeve ione, H3O+).

Na+(aq)+OH(aq) + H3O+(aq)+Cl(aq) Na+(aq)+Cl(aq) + 2H2O(l) 

S primerjavo obeh strani te enačbe lahko ugotovimo, da pri nevtralizaciji med seboj reagirajo le hidroksidni in oksonijevi ioni, iz katerih nastane voda.

OH(aq) + H3O+(aq) → 2H2O(l)  

Nastala raztopina ni ne kisla in ne bazična, temveč je nevtralna. 

Oglejmo si še primer nevtralizacije kovinskega hidroksida (baze) z oksokislino. Kalijev hidroksid reagira z žveplovo kislino.

Napišimo najprej formule reaktantov in produktov. Pri tem moramo paziti na naboj ionov v spojinah.

KOH(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + H2O(l)

Tak zapis seveda še ne predstavlja enačbe kemijske reakcije. Enačba kemijske reakcije mora biti vedno urejena.

Enačbo uredimo z zapisom ustreznih koeficientov pred formulami snovi.

2KOH(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + 2 H2O(l)

Primer nevtralizacije

Kako imenujemo sol, ki nastane pri reakciji med raztopinama Ca(OH)2(aq) in HNO3(aq)?

<NAZAJ
>NAPREJ93/245