Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Količina kisline, količina baze

Utrdimo naše znanje kemijskega računstva. Izračunajmo količino reaktantov v reakciji nevtralizacije.

Raztopina žveplove kisline ima koncentracijo 0,120 mol L−1. Kolikšno prostornino kisline potrebujemo za nevtralizacijo raztopine, v kateri je raztopljeno 0,240 g natrijevega hidroksida?

m(NaOH) = 0,240 g
M(NaOH) = 40,0 g mol−1
c(H2SO4) = 0,120 mol L−1
V(H2SO4) = ?
Računske naloge so lažje rešljive, če si najprej izpišemo podatke (poleg koncentracije H2SO4 in mase NaOH potrebujemo še molsko maso NaOH) in iskano veličino.

Najprej si napišimo urejeno enačbo nevtralizacije. Iz enačbe je razvidno, da je množinsko razmerje med natrijevim hidroksidom in žveplovo kislino 2 : 1 (številko 1 pred H2SO4 smo namenoma napisali zaradi nazornosti razlage).

2NaOH(aq) + 1H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

Najprej izračunamo množino raztopljenega NaOH. To naredimo tako, da maso NaOH delimo z njegovo molsko maso.

$n \text{(NaOH)}=\frac{m\text{(NaOH)}}{M\rm{(NaOH)}}=\frac{0,240 \rm  g}{40,0 \rm{  g  mol^{-1}}}= 0,00600  \text{mol}$

Nato nastavimo množinsko razmerje med obema reaktantoma in izračunamo množino H2SO4.

$\frac{n{\rm(NaOH)}}{n\rm{(H_2SO_4)}}=\frac{2}{1}$

$\Longrightarrow n \rm{(H_2SO_4)}=$ $\frac{n{\rm(NaOH)}}{2}=\frac{0,00600 \rm{  mol}}{2}=0,00300 \rm{  mol}$

V zadnji stopnji iz množine in koncentracije žveplove kisline izračunamo njeno prostornino.

$V \rm{(H_2SO_4)}=$$\frac{n{\rm(H_2SO_4)}}{c\rm{(H_2SO_4)}}=\frac{0,00300 \rm  mol}{0,120 \rm{  mol  L^{-1}}}= 0,0250  \text{L}$ 

Odgovor: Za nevtralizacijo dane raztopine NaOH potrebujemo  0,0250 L (oziroma 25,0 mL) raztopine H2SO4.

 

Nevtralizacija dušikove kisline

Kolikšno množino kalcijevega hidroksida lahko nevtralizira 20,0 mL raztopine dušikove kisline HNO3 s koncentracijo 0,500 mol L−1.

<NAZAJ
>NAPREJ95/245