Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dopolnite preglednico s formulami soli, ki nastanejo pri nevtralizaciji danih kislin v prvem stolpcu z danimi bazami v prvi vrstici. Nato po vrsti napišite imena soli. Pri soleh oksokislin uporabljajte sprejemljivo običajno ime po novejši nomenklaturi (brez navedbe oksidacijskega števila osrednje nekovine).

  Kalijev
hidroksid
Kalcijev
hidroksid
 Amoniak
Klorovodikova kislina
KCl
CaCl2 NH4Cl
Dušikova kislina
KNO3
Ca(NO3)2 NH4NO3
Žveplova kislina
K2SO4 CaSO4 (NH4)2SO4
Fosforjeva kislina
K3PO4 Ca3(PO4)2 (NH4)3PO4

Imena kalijevih soli: kalijev klorid , kalijev nitrat ,
kalijev sulfat , kalijev fosfat .

Imena kalcijevih soli: kalcijev klorid , kalcijev nitrat ,
kalcijev sulfat , kalcijev fosfat .

Imena amonijevih soli: amonijev klorid , amonijev nitrat ,
amonijev sulfat , amonijev fosfat .

2.

Napisana so imena soli. Napišite formule kislin in baz, iz katerih nastanejo te soli.

   Formula kisline
 Formula baze
Rubidijev nitrat
HNO3 RbOH
Magnezijev sulfat
H2SO4 Mg(OH)2
Natrijev bromid
HBr NaOH
Amonijev acetat
CH3COOH NH3
3.

Dopolnite enačbo nevtralizacije. Na prvo mesto napišite formulo baze. Napišite vse koeficiente v urejeni enačbi reakcije (vpišite tudi koeficient 1).

1 Ba(OH)2 (aq) + 2 HBr (aq) → 1 BaBr2(aq) + 2 H2O (l)

Dopolnite besedilo.

Eden od reaktantov ima običajno ime bromovodikova kislina. Po novi nomenklaturi anorganskih spojin pa to spojino imenujemo vodna raztopina vodikovega bromida .

<NAZAJ
>NAPREJ97/245