Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Poznamo različne oblike enačb s seštevanjem in odštevanjem.V enačbi je lahko:
(a) neznan prvi seštevanec $x + 14 = 72$,
(b) neznan drugi seštevanec $35+x=92$,
(c) neznana vsota $25+37=x$,
(d) neznan zmanjševanec $x-34=52$,
(e) neznan odštevanec $76-x=29$ ali
(f) neznana razlika $54-28=x$.
Črka $x$ označuje neznano število v enačbi. Rešiti enačbo pomeni, da moramo poiskati tako število $x$, da bo rezultat na levi strani enačaja enak rezultatu na desni strani enačaja.

Enačbo

$$0 + x = 5,$$

kjer $x$ predstavlja neznano število, lahko predstavimo s tehtnico.

Enačbe rešujemo s premislekom. V predstavljeni enačbi se vprašamo koliko lubenic je potrebno dodati na levo stran tehtnice, da bo v tehtnica v ravnovesju. Ugotovimo, da je neznano število lubeni $x=5$.

Po reševanju enačbe vedno preverimo, ali je dobljeni rezultat pravilen. To storimo tako, da v enačbo namesto $x$ vstavimo dobljeni rezultat. Če je leva stran enačbe enaka desni, je naša rešitev pravilna.

Preizkus:

$$0 + 5 = 5, 5 = 5$$

Rešitev $x = 5$ je pravilna.

Zgled

Poveži rešitev in enačbo.

$a+19=24$
$a=5$
$18-a=9$
$a=9$
$a-2=4$
$a=6$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ406/557