Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Namesto zapisa $x < 5$ ali $x = 5$, lahko uporabimo krajši zapis: $x \leq 5$. Preberemo $x$ je manjše ali enako $5$.
Če za neko število $x$ velja: $x > 7$ ali $x = 7$, pišemo $x \geq 7$. Preberemo $x$ je večje ali enako $7$.

Matematična izraza, ki sta zapisana s številkami in črkami, med njima pa stoji ena izmed neenakosti ($<$, $>$, $\leq$ ali $\geq$), imenujemo neenačba.

Rešitev neenačbe je število, ki naredi neenakost resnično. Neenačba lahko ima več rešitev.

Zgled

1. Poišči vsa števila, ki so večja od $8$ in manjša ali enaka $14$.

Odgovor: Števila, ki so večja od $8$ in manjša ali enaka $14$, so: 9 , 10 , 11 , 12 , 13   in 14 .

2. Kateri zapis je resničen za števila, ki so večja ali enaka $17$:

3. S premikanjem točke na premici poišči rešitev neenačbe $x\leq 7$. Ko boš našel pravilno rešitev, se ti bo izpisalo besedilo PRAVILNO.

4. Katera števila ustrezajo in katera ne ustrezajo neenačbi?

<NAZAJ
>NAPREJ423/557