Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakaj uporabljamo preglednice?

Vulkanizer Vito je izobesil cenik v obliki preglednice.

Preberimo iz preglednice!

Cena $1$ gume znaša 45 €.             Cena $4$ gum znaša 180 €.

Ali se bolj izplača kupiti naenkrat $4$ gume ali je ceneje, če kupimo štirikrat po $1$ gumo?

Račun 1: Če kupimo $4$ gume naenkrat, bomo plačali $1\cdot 180$ € = 180 €.
Račun 2: Če štirikrat kupimo po eno gumo, bomo plačali $4\cdot 45$ € = 180 €.

Vidimo torej, da je Vito zneske v drugem stolpcu posamezne vrstice dobil tako, da je znesek za eno gumo pomnožil z ustreznim številom gum.

Opazimo, da je cena enkratnega nakupa $4$ gum enaka, kot če bi kupili štirikrat po $1$ gumo.

Preberi spodnje odstavke in jih dopolni. Pri tem si pomagaj s preglednico.

Gospa Dezen si je izbrala $5$ gum in bo zanje plačala 225 evrov, gospod Radial si je izbral $4$ gume in bo zanje plačal 180 evrov, sosed Ježevko pa je za $9$ gum plačal 405 evrov.

Preglednice nam pomagajo, da se v množici neurejenih podatkov znajdemo. V preglednico (tabelo) vpisujemo številske, opisne ali celo grafične podatke.

Podatke v preglednici urejamo po vrsticah in stolpcih. Tako urejeni podatki so preglednejši in uporabnejši.

Zgled

Pomagaj zapisati Vitu cenik, ki ga bo lahko izobesil na vrata.

število gum znesek [€]
    $39$
    78
    156
    234
    312
    390
<NAZAJ
>NAPREJ427/557