Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Preglednice ali tabele uporabljamo, da se znajdemo v množici neurejenih podatkov. Podatki, ki so urejeni v preglednici po vrsticah in stolpcih, so uporabnejši in preglednejši. Iz preglednice lahko tudi razberemo, kako so nekatere količine med seboj povezane.

Količine so lahko med seboj povezane na različne načine, npr:

1. če eno količino povečamo, se poveča tudi druga količina: število skokov zajčka in razdalja, ki jo prehodi;

2. če eno količino povečamo, se druga količina zmanjša: število delavcev in čas gradnje.

Katere količine so povezane in katere ne?

Zgled

<NAZAJ
>NAPREJ430/557