Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapis z ulomkom

Do zdaj smo ponovili, kako neko celoto razdelimo na enake dele in katere dele pri tem dobimo. Dele znamo tudi poimenovati in zapisati z besedo. V nadaljevanju se bomo spomnili, kako dele celote zapišemo s številko.

S premikanjem krožca na črti zgoraj določi, na koliko delov bo celota razdeljena. S premikanjem krožca na črti spodaj določi število pobarvanih delov. Opazuj zapis ob strani. Kaj ugotoviš?

Dele celote zapisujemo s posebnim zapisom, ki ga imenujemo ulomek.

Kolikšen del lika je pobarvan? Poveži lik z ustreznim ulomkom.

<NAZAJ
>NAPREJ443/557