Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

O delih celote govorimo, kadar je celota razdeljena na enako velike dele. Dele celote lahko zapišemo z besedo ali s posebnim zapisom, ki ga imenujemo ulomek.

Število pod črto nam pove, na koliko delov je razdeljena celota.

Število nad črto nam pove število pobarvanih delov.

Črta, ki v zapisu ulomka ločuje zgornje in spodnje število, se imenuje ulomkova črta.


 

Naloge

1. Spodnji lik nariši v zvezek. Pobarvaj $\frac{2}{3}.$

2. Z ulomkom zapiši, kolikšen del lika ni pobarvan.

             

$ \ \ \ \ $ 
13
20
$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ 
6
10
$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
1
12

 

3. Iz papirja izreži pravokotnik, ki bo dolg $20 \ \rm cm$ in širok $6 \ \rm cm.$ Prepogni ga tako, da boš lahko pobarval $\frac{5}{8}$ pravokotnika. Svojo rešitev primerjaj s sošolcem. Ugotovitve zapiši.

<NAZAJ
>NAPREJ445/557