Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Polmer

Sir je točno na sredini kroga. Vse miške stojijo s sprednjimi tačkami na krožnici. Katera miška ima najbliže do sira?

 

 

Dolžino daljice, ki povezuje središče krožnice (kroga) s točko na krožnici, imenujemo polmer krožnice (kroga).

Polmer označimo z r.

Točko na krožnici lahko premikaš, polmer se pri tem ne spremeni.

Krožnica je množica točk, ki so enako oddaljene od središča.

Dopolni.

Znak olimpijskih iger so tako imenovani olimpijski krogi. Znak sestavlja 5 krožnic različnih barv. Vse krožnice imajo enak polmer .
<NAZAJ
>NAPREJ66/557