Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sklenjena kriva črta, ki omejuje krog, se imenuje krožnica.

Krožnica je množica točk, ki so enako oddaljene od središča.

Središče krožnice je točka. Središče krožnice je hkrati tudi središče kroga, ki ga ta krožnica omejuje. Središče običajno označimo s točko S

Dolžino daljice, ki povezuje središče krožnice (kroga) s točko na krožnici, imenujemo polmer krožnice (kroga). Polmer označimo z r.

Daj kroge na modro polje, krožnice pa na rumeno polje.

Pozorno opazuj zgornjo sliko in označi ustrezni odgovor.

Na sliki imata en krog in ena krožnica enak polmer.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ68/557